1️⃣ Професионалистите показват само най-доброто от труда си.

2️⃣ RAW files: едно от доказателствата за авторство върху снимките. По дефолт до тях има достъп само фотографа.

3️⃣ RAW files: могат да бъдат редактирани по всевъзможни начини. Ако попаднат в други ръце, това води до рискове и може да навреди на професионалната репутация на фотографа.

4️⃣ RAW files: изходна точка при процеса на обработка на снимките. Съдържат огромно количество информация. Суровите файлове би следвало да са запазена търговска тайна на фотографа.

5️⃣ Необработени (RAW) файлове могат да бъдат предоставени на клиентите, но това става най-често с писмен договор между страните. С ясни и добре оформени правила за ползване и разпространение на снимките.

6️⃣ Клиентите избират фотографа, заради неговия стил на работа и портфолио.

7️⃣ Клиентите не се интересуват от цялостния фото процес, а от резултата накрая (финалната визия на готовите снимки).

(Съвети за фотография към начинаещите)
– –
📖 РЕЧНИК
RAW files: сурови (необработени) фотографски файлове. Суровият файл съдържа данните за изображението, точно както е заснето от сензора на фотоапарата.

raw or jpeg for clients