Четири (4) календарни месеца. Необходимо е да свалите и запазите снимките на Вашия компютър/устройство.