До 5 (пет) месеца след събитието или според избрания пакет.