До 2 (два) месеца след събитието или според избрания пакет.