Не. Съжалявам използвам само и единствено мои кадри в работата си, поради спецификата в обработката на файловете.