Това означава че няма как предварително да знам колко снимки ще се получат от дадено събитие. Средно може да се има предвид между 50-100 снимки/час.