Не, не може. Сурови RAW файлове не се предават и не могат да бъдат закупени от клиентите.
Снимките се издават от фотографа в дигитален формат JPG или JPEG на клиентите.